De verbouwing van de Heerencompagnie is mede door de herbestemmingsubsidie van de provincie Drenthe tot stand gekomen.